நிலைத்திருக்கும் ஆற்றலைக்: ஆச்சரியப்படத்தக்க முடிவுகள் சாத்தியம்!

பெரும்பாலும், தங்கியிருக்கும் சக்தி பல காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மனதில் கொள்ள வேண்டிய சில முக்கிய விஷயங்கள் பின்வருமாறு: 1. வலிமை மற்றும் அளவு: ஒரு பட்டியலில் உள்ள தயாரிப்புகளின் வலிமை எப்போதும் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும், அவற்றின் விலை புள்ளி மட்டுமல்ல. ஒரு மனிதனுக்காக ஒரு தயாரிப்புக்காக ஷாப்பிங் செய்யும்போது, அது எவ்வளவு கனமாக இருக்க வேண்டியதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் ஒரு வலுவான மற்றும் ஆரோக்கியமான நிமிர்ந்த ஆண்குறி விரும்பினால், தயாரிப்பு ஒரு பெரிய அளவு மற்றும் செலவில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. பொதுவாக, மிகச் சிறிய அளவு மிகவும் பொருத்தமானது, ஏனெனில் தயாரிப்பு அதிக அளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 2. பொருட்களின் தூய்மை மற்றும் கரிமப் பொருட்களின் பயன்பாடு: இந்த இரண்டு காரணிகளும் மிக முக்கியமானவை. ஒரு தயாரிப்பு அதில் தீங்கு விளைவிக்கும் கூறுகளைக் கொண்டிருக்கக்கூடாது. உதாரணமாக, பூச்சிக்கொல்லிகள் அல்லது உரங்களை தங்கள் சொத்துக்களில் பயன்படுத்த பயப்படுபவர்கள் இருக்கிறார்கள், ஏனெனில் அவை தாவரங்கள் மற்றும் பிற விலங்குகள் மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தால். ஆனால் உள்ளூர் சுகாதாரத் துறையால் அனுமதிக்கப்படாத விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களுக்கும் தீங்கு விளைவிக்கும் பல தயாரிப்புகள் உள்ளன. பொருட்கள் என்று வரும்போது, நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

புதிய தயாரிப்பு மதிப்புரைகள்

Climax Control

Climax Control

Margarete Hurst

Climax Control நீண்ட காலத்திற்கு உச்சத்தை தாமதப்படுத்த Climax Control சிறந்த உதவி, அது ஏன்? பயனர்கள...